Het effect van voetreflex massage op kinderen met ADHD onder schooltijd.

ADHD is een aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit die veel voorkomt bij kinderen. Hoewel er veel alternatieven zijn is de meest gangbare behandel methode voor ADHD nog steeds medicatie eventueel aangevuld met gedragstherapie. Bekend is dat bijwerkingen van de medicatie die kinderen met ADHD krijgen groot zijn en overeenkomen met de bijwerkingen die mensen hebben die speed of cocaïne gebruiken.

Kinderen met ADHD hebben het moeilijk in een klas vol kinderen. Daarom ben ik met een onderzoek op een school voor speciaal onderwijs gaan kijken wat massage zou kunnen bijdragen aan het welbevinden van deze kinderen en daarmee ook aan de het welbevinden van hun ouders en de leerkrachten. Veertien kinderen hebben zes weken lang een massage gehad onder schooltijd.

Zowel kinderen met als zonder medicatie zijn gemasseerd. Ik ben begonnen met voetmassage in een stoel. De kinderen voelden zich snel vertrouwd, vanaf week twee lagen de kinderen over het algemeen heel rustig, vaak werd er geslapen.

De kinderen die meededen aan het onderzoek zeiden allemaal aan dat zij zich kalmer voelden. Ze genoten van een moment rust in hun hoofd. Massage draagt dus wel degelijk bij aan hun welbevinden. Ook leerkrachten viel het op dat de kinderen direct na de behandeling rustiger waren in de klas. Ouders gaven vooral aan dat hun kinderen het als prettig hadden ervaren.

Op de scorelijsten met kenmerken van ADHD gedrag was niet bij alle kinderen een vermindering van symptomen te zien. Wellicht was daar de onderzoekperiode ook te kort voor en is de frequentie van één keer in de week masseren te weinig.

De kinderen waren na de massage ontspannen en vaak open in hun verhalen. Mij lijkt dat massage voorafgaand aan gesprekstherapie veel kan toevoegen aan het behandelen van kinderen met ADHD. Masseren zorgt snel voor een vertrouwelijke sfeer. De meeste indruk op mij maakte de vraag om RUST.

In de Westerse wereld hebben we een leefklimaat gecreëerd waarin veel gebeurt, waar veel kan maar ook veel ONRUST is. Laten we kinderen helpen om met de hectiek van de samenleving om te gaan. Rust ervaren is essentieel om evenwichtig op te groeien.

Dit onderzoek wijst uit dat massages in elk geval bijdragen aan het ervaren van RUST.

Op February 26, 2014